Kerkko Pelttari

Kerkko Pelttari

Writes for fun and to excercise understanding. Explorer of ideaspace. Likes getting lost. (In thought and in reading) Lazy programmer.

10 posts
RSS

Realifying

[Epistemic status: A useful framework for understanding my own creativity]Disclaimer: much of the terminology here has been lent from Venkatesh Rao (especially http://www.tempobook.com/2011/08/17/daemons-and-the-mindful-learning-curve/) Ziz (https:

Remarkabilities: the Unabomber Manifesto

AKA Industrial Society and Its Future (Theodore Kaczynski, 1995)Disclaimer: I try to use Kaczynski's own terminology and definitions, instead of replacing them with something I'd consider more accurate. Unless otherwise stated I

Disorderly reading

This weekend I've read futuristic society philosophy, the Unabomber manifesto, game engine architecture and a variety of posts shallowly related to "fulfilment". I proudly proclaim I have no idea how to group these

Julkinen käpistelyllinen tutkimus Suomessa

Tutkimuslaitosten ja -osastojen nettisivuilla 09.06.2019 löytyneestä tiedosta koostettu lista tutkimusalueista ja julkaisulistoista Suomessa. Jos lähteessä tieto oli muotoiltu järkeväksi listaksi, lähteen muotoilu säilytetty.A. Tietojenkäsittelytieteen tutkimusHelsingin YliopistoTietojenkäsittelytieteen osastoTutkimusalueet:Algoritmit:Al­go­