Julkinen käpistelyllinen tutkimus Suomessa

Tutkimuslaitosten ja -osastojen nettisivuilla 09.06.2019 löytyneestä tiedosta koostettu lista tutkimusalueista ja julkaisulistoista Suomessa. Jos lähteessä tieto oli muotoiltu järkeväksi listaksi, lähteen muotoilu säilytetty.

A. Tietojenkäsittelytieteen tutkimus

Helsingin Yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen osasto

Tutkimusalueet:

Algoritmit:

 • Al­go­rith­mic Lear­ning Theo­ry
 • Al­go­rithms for Bio­lo­gical Sequencing Data
 • Bioin­for­ma­tics and Evo­lu­tion
 • Com­bi­na­to­rial Pat­tern Matc­hing
 • Compres­sed Data Struc­tu­res
 • Con­straint Rea­so­ning and Op­ti­miza­tion
 • Data Ana­ly­tics and Cy­ber Secu­ri­ty
 • Gen­ome-sca­le al­go­rith­mics
 • Prac­tical Al­go­rithms and Data Struc­tu­res on Strings
 • Sums of Pro­ducts Re­search Group
 • Al­go­rith­mic Data Science
 • Data Sci­ence and Evol­u­tion
 • Explo­ra­to­ry Data Ana­ly­sis

Tekoäly:

 • Al­go­rith­mic Data Science
 • Complex Sys­tems Com­pu­ta­tion (CoSCo)
 • Com­pu­ta­tio­nal Cre­ativ­ity and Data Min­ing
 • Com­pu­ta­tio­nal Lin­guis­tics
 • Data Sci­ence and Evol­u­tion
 • Data Science for the Mas­ses
 • Explo­ra­to­ry Data Ana­ly­sis
 • Explo­ra­to­ry Search and Per­so­na­li­sa­tion (ESP)
 • In­for­ma­tion, Complexi­ty and Lear­ning (ICL)
 • Mul­ti-source Pro­ba­bi­lis­tic In­fe­rence (MUPI)
 • Neu­roin­for­ma­tics
 • Pro­ba­bi­lis­tic In­fe­rence and Com­pu­ta­tio­nal Bio­lo­gy
 • Bioin­for­ma­tics and Evo­lu­tion
 • Con­straint Rea­so­ning and Op­ti­miza­tion
 • Spa­tio­tem­po­ral Data Ana­ly­sis
 • Sums of Pro­ducts Re­search Group

Tietoverkot:

 • Col­la­bo­ra­ti­ve and In­te­ro­pe­rable Com­pu­ting (Cinco)
 • Col­la­bo­ra­ti­ve networ­king
 • Con­tent-cent­ric struc­tu­res and networ­king (COSN)
 • Secu­re Sys­tems
 • Spa­tio­tem­po­ral Data Ana­ly­sis
 • Sys­tems and Me­dia
 • Wi­re­less In­ter­net
 • Ubiqui­tous In­te­rac­tion (UIx)
 • Bat­te­ry­Sen­se

Ohjelmistot:

 • Em­pi­rical Softwa­re En­gi­nee­ring (ESE), Prof. Tom­mi Mik­ko­nen
 • Em­pi­rical Softwa­re En­gi­nee­ring (ESE), Prof. Tomi Män­nis­tö
 • RAGE - Agi­le Educa­tion Re­search
 • Ubiqui­tous In­te­rac­tion (UIx)
 • Unified Database Management Systems research group

Julkaisut

Itä-suomen yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tutkimusalueet:

Julkaisut

Tampere

Nettisivut rikki ._.

Turku

Tulevaisuuden teknologian laitos, tietojenkäsittelytiede

Tutkimusalueet:

 • Classification and regression methods,
 • Clustering methods,
 • Combinatorial algorithms and applications,
 • Cross-validation methods,
 • Data compression,
 • Feature selection methods for high-dimensional data,
 • Industrial algorithms,
 • Information retrieval,
 • Information theoretic methods,
 • Multi-task and transfer learning,
 • Preference learning and ranking,
 • Probabilistic Bayesian methods,
 • String algorithms,
 • Tensor product kernels for pairwise learning

Julkaisut:

Tulevaisuuden teknologian laitos: https://research.utu.fi/converis/portal/Organisation/1226211

Tietojenkäsittelytiede: https://tech.utu.fi/fi/computer-science/

B. Tietotekniikan tutkimus

Aalto

Tutkimusalueet:

 • Applications of Machine Learning Group
 • Combinatorics of Efficient Computations
 • Complex Systems
 • Computational Logic
 • Computational Systems Biology Research group
 • Content-Based Image and Information Retrieval Group
 • CS defence SCI computer science
 • Data Mining
 • Digital Content Communities
 • Distributed and pervasive systems
 • Distributed Algorithms Research group
 • Distributed Systems Group
 • Game Research
 • Kernel Methods, Pattern Analysis and Computational Metabolomics (KEPACO)
 • LeTech - Learning + Technology
 • Natural Computation Research group
 • PREAGO Research Group
 • Probabilistic Machine Learning Group
 • Secure Systems Research Group
 • Semantic Computing Research Group (SeCo)
 • String Algorithms

Julkaisut:

Tietotekniikka

Oulu

Tietotekniikka

Tutkimusalueet:

 • Älykäs informaationkäsittely: ihmisen biosignaalien analysointi, tiedonlouhinta, hahmontunnistus, koneoppiminen
 • Konenäkötekniikat: konenäkömenetelmät, käyttäjäkeskeinen informaationkäsittely, robottinäkö
 • Tietoturva: Tietoturvallinen ohjelmointi OUSPG, digitaalinen vesileimaus, biometrinen tunnistus
 • Jokapaikan Internet: mobiili laskenta, palvelut, ihmisen ja  laitteiden välinen vuorovaikutus, kaupunkitietotekniikka,  3D-virtuaalisuus

Julkaisut

C. Erilainen Tietotekniikka

Jyväskylä

Informaatioteknologian tiedekunta

Tutkimusalueet:

Computational Sciences | Laskennalliset tieteet

Software and Telecommunication Technology | Ohjelmistotekniikka ja tietoliikenne

Information Systems | Tietojärjestelmätiede

Cognitive Science and Educational Technology | Kognitiotiede ja koulutusteknologia

Cyber Security | Kyberturvallisuus

Julkaisut