Kerkko Pelttari

Kerkko Pelttari

12 posts published

Julkinen käpistelyllinen tutkimus Suomessa

Tutkimuslaitosten ja -osastojen nettisivuilla 09.06.2019 löytyneestä tiedosta koostettu lista tutkimusalueista ja julkaisulistoista Suomessa. Jos lähteessä tieto oli muotoiltu järkeväksi listaksi, lähteen muotoilu säilytetty. A. Tietojenkäsittelytieteen tutkimusHelsingin YliopistoTietojenkäsittelytieteen osasto Tutkimusalueet: Algoritmit: Al­go­rith­mic Lear­ning Theo­ryAl­go­rithms for Bio­lo­gical Sequencing DataBioin­for­ma­